De Homepage van familie Van Deemter

Start datum: 1 december 2001

Deze pagina behandelt de volgende onderwerpen:

Introductie & Achtergrond

Wie is de auteur van deze homepage?

Mijn naam is Jos van Deemter en ik ben geboren in 1966 in Groningen, Nederland. In de (19)70-er jaren begon ik me af te vragen waarom mijn achternaam "Van Deemter" is, en wie mijn voorouders zijn. In de 80-er jaren woonde ik nog steeds in Groningen, en ik ontdekte de plaatselijke archieven waar ik mijn onderzoek begon naar de oorsprong van de familie Van Deemter. Ik had geluk, want het bleek dat mijn tak van de familie in en rond Groningen heeft geleefd gedurende ongeveer ongeveer 400 jaar. Ik bracht veel vakanties door in de archieven en na zeer langdradig speurwerk vond ik een schat aan informatie; niet alleen kale geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, maar ook informatie over beroepen van de Van Deemter's, over de huizen die ze bezaten, als ze voorkwamen in rechtzaken, en soms zelfs gedetailleerde lijsten met bezittingen bij hun overlijden. Deze hoeveelheid informatie is voldoende om een boek over de familie Van Deemter, een genealogie, mee te vullen. Hier ben ik dan ook enkele jaren geleden mee begonnen. Helaas ben ik een flink aantal jaren (1986-2001) nauwelijks aktief geweest met het stamboomonderzoek en het schrijven van de genealogie. Oorzaken hiervoor waren studie, enkele banen deels in het buitenland, en het stichten van een gezin. Ondertussen kwam ik in contact met enkele familieleden die ook geinteresseerd waren in hun afkomst. Hoewel ik me initieel wel wat terughoudend opstelde bij het weggeven van de resultaten van mijn onderzoek heb ik onlangs besloten om de data betreffende de geboorten, huwelijken en overlijdens te publiceren op internet.

Waarom deze homepage?

Na de impasse van 15 jaar realiseerde ik me dat het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is, om alle data voor een familiegeschiedenis van over de hele wereld te verzamelen zonder hulp van familieleden. Daarnaast is het ook vaak best saai om voortdurend alleen aan dat onderzoek te werken. Het zou veel interessanter zijn als ik (virtueel) alle geinteresseerde familieleden zou kunnen ontmoeten en hen in staat zou stellen data bij te dragen en te participeren in het onderzoek. Op deze manier zou het onderzoek een gezamelijke aktiviteit worden. Vijftien jaar geleden zou dit lastig realiseerbaar zijn geweest, maar met de huidige mogelijkheden van internet is het vrij simpel om een familie homepage te beginnen. Dit kan het medium zijn waarover de communicatie kan verlopen. Dit is de reden waarom de homepage opgezet is. Met zoekmachines kan hij makkelijk gevonden worden met zoekwoorden als "van deemter", "genealogie" of "stamboom". Naast een oproep voor familieleden bevat deze homepage ook een aantal interessante onderwerpen zoals de laatste versie van de stamboom (wordt regelmatig ge-update), een gastenboek, informatie over de status van de genealogie, etc. Deze onderwerpen maken het m.n. voor familieleden de moeite waard om af en toe de site eens te bezoeken. 

Inhoudsbeschrijving

Deze homepage bevat de volgende onderwerpen:

De oorsprong van de naam Van Deemter

Gedurende het archiefonderzoek en ook na afloop kwam ik tot de conclusie dat vrijwel alle Van Deemters biologisch familie zijn (afgezien van enkele geadopteerde familieleden die de naam Van Deemter dragen). Tot nog toe heb ik geen enkele Van Deemter kunnen vinden die geen relatie heeft met de gemeenschappelijke biologische voorouders van de familie.
De naam Van Deemter komt van "Van Deventer" wat betekent "uit Deventer". Deventer is een stad in Nederland. In 1610 vertrok een man genaamd Johan Jansen uit Devener om naar Groningen te reizen. In Groningen werd hij geregistreerd als "Johan Jansen uit Deventer". Later noemde hij zichzelf Johan Jansen van Deventer en zijn kinderen gingen ook de naam Van Deventer gebruiken. In 1750 gingen de afstammelingen van Johan Jansen de naam Van Deemter voor het eerst gebruiken. Van Deemter kan worden beschouwd als een verbastering van de naam Van Deventer door het Gronings dialect. Nadat Napoleon Nederland veroverde werd de burgelijke stand in het begin van de 19e eeuw ingevoerd en de naam Van Deemter officieel geregistreerd. Sinds die tijd gebruikt de familie de naam Van Deemter. Ondertussen hebben familieleden zich verspreid over de wereld: Nederland, Belgie, Zuid Afrika, Groot Britannie, Canada, de Verenigde Staten, etc.

Hoe kunt u helpen?

Als uw achternaam Van Deemter is, en/of u iets interessants kunt vertellen over Van Deemters die u kent of kende, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u contact met mij opnam door een mail te sturen of een boodschap achter te laten in het gastenboek. Verder zou ik graag weten wie allemaal geinteresseerd zijn in het onderzoek naar de familie Van Deemter. Ook in dat geval zou ik graag een berichtje van u ontvangen. Het zou fijn zijn als u een bijdrage kon leveren aan het familie onderzoek, maar gewoon voor de lol een berichtje achterlaten in het gastenboek wordt ook op prijs gesteld. Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: Van Deemter familie homepage gastenboek. U kunt een e-mail sturen naar: famtree, dan een @ en vervolgens vandeemter.nl. Bedankt voor het bezoeken van deze site en hopelijk voor uw medewerking.

Jos van Deemter


Voor meer infomatie over wie ik ben verwijs ik naar mijn homepage:
Jos' Homepage